BOF Artrally 2019

by Ulf Oscarsson

I år gick det 13:e artrallyt av stapeln i Blekinge Ornitologiska Förenings regi. Det var efter något återbud fyra lag som trotsade vädrets makter och gav sig ut för att jaga arter mellan gryning och skymning.
Blekinges väder visade inte sin bästa sida för fågelskådning. Regn, snöglop, ostliga och nordostliga vindar mellan 5 och 10+ m/s och temperaturer som låg runt noll grader. Men det var lika för alla!

Så här såg det ut öster om Nogersund i gryningen

Totalt under 13 år har 140 arter observerats under Artrallyt, vilket har gått av stapeln den första eller andra lördagen i februari. Det vinnande lag som har haft flest arter under åren är Knipligan som 2014 hade 85 arter, och 2011 hade det vinnande laget 59 arter. Tittar vi på hur stor andel av observerade arter vinnande lag behöver är det förvånansvärt jämna siffror. Har laget mer än strax under 80% av det total antalet observerade arter är vinsten ganska säker.

Gråtrut i Nogersund

Ska vi då hoppa till slutresultatet 2019 hittar vi följande:

Arter Körda km km/art Placering
Artrally
Placering
Grönsiskan
Simsnäppan 63 129              2,0 3 1
Knipligan 65 290              4,5 2 4
Guess Who 67 186              2,8 1 2
Jämjö och lite färre 61 220              3,6 4 3

Totalt 2019 hittade lagen 87 arter. Vinnande lag, Guess who and två till, fick ihop 67 arter. Detta är ett relativt lågt antal arter.

Variaionsbredden för segrande lag genom åren ligger mellan, som minst 59 och som mest  85 arter. Däremot så blev det även i år strax under 80% av totala antalet arter som krävdes för seger. Vi kan också konstatera att det skiljer väldigt lite mellan antalet arter lagen fått ihop. Sex arter mellan första och minst första plats!  Den dåliga, gränsande till obefintliga, sikten ut över havet har sannolikt bidragit till det låga antalet arter

Vinnande lag 2019 – Guess Who och två till – 67 arter! Måns Elmgren, Mats Olsson och Ulf Oscarsson

Om vi reflekterar över vilka arter som observerats och inte, kan vi notera att havsfåglar som lommar, sjöorre, svärta, alfågel och alkor varit svåra. Sannolikt beroende på sikt och kraftig vind. Förra årets invationsart bergfink fanns i landskapet, dock i mycket begränsad omfattning. Och även strömstare, ugglor, lärkor och piplärkor var svårfunna i år. Och hade det inte funnots fågelmatningar hade arterna varit betydligt färre.

Trots vädret som var en utmaning, genomförde all lag som kom till start, minst tio timmars fågelskådning! Det måste jag säga, trots at jag är part i målet, en imponerande insats! Och jag tror att alla hade en rolig dag i fält.

Övre raden fr. v: Linus, Måns, Mats, Maffe, Ulrika, Patrick. Nedre raden fr. v: Anders, Göran, Ulf

Som avslutning vill jag säga att jag tycker det är speciellt roligt att vi får anmälningar från lag utanför Blekinge.  Nu är ju inte avståndet jättelångt till Nordöstskåne, men det är ändå roligt att Ulrika och Patrick, inte bara anmäler sig utan även plockar hem Grösiske-priset- minst antal körda bilkilometer per observerad art.

Men nog skulle fler lag kunna delta? Vi saknar deltagare från både Sölvesborg och Ronneby. Vi hade ett lag från KOK och två från VBOF. Jag är ganska säker på att det finns mer än två fågelskådare i vår stora residensstad och mer än fem i Karlshamn…Var har VBOFs damsammanslutning Snäpporna tagit vägen? Och VBOF styrelse?

När utomsockens fågelskådare tar plats hittar de nya spännande ställen att ställa sig på. På detta uppenbarligen bra ställe
vid reningsverket har vi inte sett några lokala skådare tidigare

You may also like