Fågeltornskampen 2018

by Ulf Oscarsson

Västblekinge ställde i år upp med två torn, ett vid Munkahusviken och ett vid Siesjön nära Skånegränsen. I mellersta Blekinge deltog Lindö. Utöver detta så räknades det arter i tornet vid Vambåsa våtmark, dock utanför tävlan. Målet för Munkahusviken var att nå upp till de 90 arter som noterades förra året – eller åtminstone topp tio i Sverige.

De 90 arterna 2017 räckte till en 6:e plats – i år blev det 88 arter och plats nr 12 av drygt 80 fågeltorn runt om i Sverige. Siesjötornet nådde upp till 83 arter och Lindö 61 arter. Vambåsa hade 70 arter.

Det är värt att notera att egentligen kan man inte tävla mot andra fågeltorn då varje plats har sina unika förutsättningar. En inlandslokal i norra Sverige kan knappast konkurrera med tornet i Södra lunden vid Ottenby. Just det tornet ” vann” förresten i år igen, där såg deltagarna 108 arter!

Vädret var högtrycksbetonat med en sval morgon där temperaturen snabbt klättrade upp mot 18–20 grader. Vinden var blygsam och kom från SV när sjöbrisen tog till.

 

Att tävla i ett fågeltorn är en disciplin för sig, för det gäller verkligen att vara på tårna och spana och lyssna åt alla håll. Artlistan fylls snabbt på med alla lokala arter. En lövsångare är lika värdefull som en rubinnäktergal när man summerar.

Valet av fågeltorn har definitivt betydelse och samtliga torn har vatten kring sig, vilket medför att simänder, gäss och vadare i varierande antal kan läggas till listan. Svårare blir det med en del av tättingarna som man måste försöka lokalisera med tubkikare. Munkahusviken är ett typiskt exempel.

Att ha tornet i kustlinjen gör att flera arter passerar sträckande. Det gav i år tillfälle att få in stenfalk, lärkfalk och olika tärnor. Fyra arter tärnor kunde ses i Munkahusviken.

Roliga arter i år var just stenfalk, lärkfalk, gråsiska, skräntärna, kentsk tärna och skäggmes. En annan trevlig art var årets första tornseglare.

Sedan var det några arter som gäckade oss. Turkduva ropade innan startskottet kl. 05:00 och svartvit flugsnappare och göktyta var helt tysta.

Siesjötornet hade kungsfiskare, nötkråka och smålom som lite udda och kul arter. Lindö hade sjöorre, svärta, pilgrimsfalk, lärkfalk och tordmule.

Resultatet från hela Sverige finns i den klickbara länken. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/fagelskadningens-dag-med-fageltornskampen/

Nu ser vi fram mot nästa års fågeltornskamp och då förhoppningsvis med några ytterligare arter.

Det var gott om folk och fä i tornet. Förutom sammanlagt 14 personer tittade även våra tornrävar till oss på morgonen.

En gemensam produktion av hemsidegruppen.Text Mats Olsson, bild Ulf Oscarsson, korrektur & korrigering Göran Andersson

 

 

You may also like

%d bloggare gillar detta: