Lösning till oktobers kluringar

by Göran Andersson

Bild 1: Det här är en rödspov i häckningsdräkt. Den är fotograferad under våren för några år sedan på Håslövs ängar vid Hammarsjön söder om Kristianstad. Det är det närmaste ställe man säkert kan få se rödspov för oss västblekingar.

På bilden skymtar rödspovens rödorange huvud och dessutom den svarta spetsen på fågelns långa näbb. Inre delen av näbben, som inte syns på bilden, är rödaktig.

På en flygande fågel syns kraftiga vita vingband, vit stjärtrot samt en svart stjärtspets. På engelska heter fågeln just Black-tailed godwit. Den snarlika myrspoven har en svartbandad stjärt och heter följaktligen Bar-tailed godwit på engelska.

Bild 2: På bilden syns en ung (juvenil) tärnmås. Fågeln är fotograferad hösten 1997 då många tärnmåsar syntes längs vår västkust. Just den här fågeln låg flera dagar vid Stensåns mynning norr om Båstad.

Tärnmåsen är lättare att känna igen när den flyger då både adulta och juvenila fåglar har ett typiskt trefärgat mönster (titta gärna på bilder av flygande tärnmås!). Den liggande unga tärnmåsen går att arta med hjälp av en relativt klen, svart näbb, det grå huvudet, nacken samt kilen ner på sidan. Dessutom ger de ljusa brämen på fjädrarna ett fjälligt intryck.

Den här lilla måsfågeln är högarktisk men kan ses främst längs den svenska västkusten då det blåser hårda västliga vindar.

 

Bild 3: Den tredje fågeln är en vinterhämpling fotograferad i höst på Schäferiängarna nära Ottenby på Öland. Den här fågelarten som häckar längs Norges kust anländer till våra trakter under senhösten och är hos oss, precis som namnet antyder, en vinterfågel. Vi ser den oftast i små flockar där de födosöker på öppna marker, gärna med kvarstående högre fröståndare.

Fågeln på bilden utmärker sig genom att visa upp ett tunt ljust vingband, streckad rygg och en kluven stjärt.

Vinterhämplingen har ett metalliskt strävt läte som gett fågeln dess engelska onomatopoetiska (ljudhärmande) namn Twite.

You may also like

%d bloggare gillar detta: