Magert!

by Mats Olsson

Magert får känneteckna “Vadarkväll 3”. Endast 8 vadararter och ett fåtal individer kunde vi ses och höras under kvällen nere på Kråkenabben. Vi hade hoppats på att se fler nya arter än de två föregående kvällarna. tyvärr blev det inte så. Följande arter kunde dock se; mindre strandpipare 1, tofsvipa ett 25-tal som vanligt placerade ute på den östra udden, kärrsnäpa 6, grönbena ca 20 och den “vanligaste” vadaren, drillsnäppa 3, rödbena 2, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 3. Var alla vadare håller hus kan man fundera på. Andra lokaler i Blekinge har också haft magert med rastande vadare. Kvällen var dock fin med ett gäng hussvalor som jagade över udden, en stor flock (45-50) steglits sökte också föda blad skräppor och tistlar. Fisktärna, kricka var andra arter vi kunde notera.

         

Foto: Mindre strandpiparen Stefan Peterson och de övriga Lars Olsson

You may also like

%d bloggare gillar detta: