Rapportera Mindre Hackspett på Artportalen!

by Ulf Oscarsson

Under mitten 1980-talet genomfördes genomfördes projekt mindre hackspett av Lunds Universitet, för att försöka finna de bakomliggande orsakerna till att arten minskat. Med hjälp av frivilliga inventerades ett hundratal inventeringsrutor i södra och mellersta Sverige under ett par säsonger. Sedan mitten av 1990-talet har bestånden sannolikt återhämtat sig.

Under 2019-2021 kommer inventering ter att göras enligt samma upplägg. I västra Blekinge är vi sex personer som inventerar i ca 200 ha rutor som är bestämda av Lunds universitet. Och vi har hittat mindre hackspett i de flesta av rutorna!

Men vi skulle bli väldigt glada om Ni alla rapporterade in era observationer av mindre hackspett på Artportalen! Så får vi en ännu bättre bild av förekomsten! Och för närvarande, i början av juli månad är ungarna flygga men matas fortfarande av föräldrafåglarna. Och tigglätena är lätta att höra

You may also like

%d bloggare gillar detta: