Välkommen på “Kommunkampen Blekinge”!

by Mats Olsson

Välkommen på Kommunkampen Blekinge!

Någon av de första helgerna i februari har det sedan tidigt 2000-tal hållits någon form av ”Artrally” i Blekinge.

Efter en stapplande början så har det, så vitt vi vet varit som mest 8 lag som tävlat om äran och vandringspriset ”Varfågeln”.

Nu är det dags för lite nya tag! Delvis beroende på COVID-pandemin, delvis beroende på ett svalnande intresse för den tidigare tävlingsformen. Det innebär att man kan skåda och tävla själv eller i lag. Det viktiga är att vi följer restriktionerna från FHM.

Det finns ett bakomliggande syfte med Artrallyt som vi inte vill förlora. Genom åren har vi fått en god bild av fågelfaunan i Blekinge första helgen i februari. En sorts vinterinventering. Det har genom åren observerats minst 137 arter på mindre än ett dygn. Så därför:

Välkomna på Kommunkampen Blekinge!

När:               Lördagen 6/2 kl 00.00 till Söndagen 7/2 24.00

Hur:               Anmälan till kommunkampen@vbof.se, och sedan är det bara att rapportera in alla arter till Artportalen

                      I anmälan skall förutom namn, även vilken kommun man tävlar för anges.

 

Men vi måste nog ha lite regler i alla fall…

  • Anmälan till mailadress ovan senast fredag 5/2 kl 23:59
  • Alla arter rapporteras på Artportalen.
    • Endast arter rapporterade av anmälda deltagare räknas i sammanställningen.
  • Resultatet sammanställs under måndagen den 7/2 av tävlingsledningen.
  • Det kan ju vara så att någon observerar en art som ska granskas av Rrk/Rk. En sådan granskning kan vi inte vänta in av förklarliga skäl. Vi kommer tillämpa principen hellre fria än fälla. Tävlingsledningen kommer dock enväldigt ta sig rätten att granska och bedöma om odokumenterade och uppseendeväckande observationer skall tas med i sammanställningen av kommunkampen
  • Fågel och observatör skall båda befinna sig inom aktuell kommuns gränser.

 

Välkommen hälsar tävlingskommittén!

Mats Olsson, Niclas Wahlgren & Ulf Oscarsson

 

 

You may also like

%d bloggare gillar detta: