Exkursion till Vesan – rapport!

by Göran Andersson

Dagens exkursion till Vesan lockade 15 personer. Och vi fick en fin fågelförmiddag med mängder av gäss och en stor flock med tofsvipor, ca 2000, med ungefär 125 ljungpipare mitt i vipflocken.

Dagens art var utan tvekan vitkindad gås eftersom tusentals rastade runt Vesan medan ännu fler passerade oss på sträck mot sydväst.

En fin dag – njut av de fina bilderna under artlistan! Alla bilder: Jörgen Westergren

 

VBOF

 

Artlista

mindre sångsvan                1

sångsvan

sädgås

spetsbergsgås

bläsgås

grågås

kanadagås

vitkindad gås                      6000

gräsand

storskarv

gråhäger       1

röd glada

havsörn         2

sparvhök       1

ormvråk        3

fjällvråk         1

tornfalk         1

ljungpipare   125

tofsvipa         2000

skrattmås

gråtrut

tamduva

ringduva

större hackspett

sånglärka

ängspiplärka

gärdsmyg

rödhake

koltrast

björktrast

nötskrika

skata

kaja

kråka

korp

stare

bofink

steglits

vinterhämpling                   30

gråsiska

domherre

Dagens art, vitkindade gäss.

Tofsvipor

Mera tofsvipor

Sångsvanar. Vi hade en mindre sångsvan i en annan flock.

You may also like

%d bloggare gillar detta: