Rapportera ljungpipare, tofsvipor och storspovar 10-20 oktober 2020!

by Ulf Oscarsson

Dags att bidra till ökade kunskaper om några olika höstrastande vadarfåglar !

Under perioden 10-20 oktober riktas särskilt fokus mot höstrastande ljungpipare, tofsvipor och storspovar i hela Europa. Detta i regi av International Wader Study Group.

För ljungpipare och tofsvipa är detta en upprepning av liknande initiativ som tidigare genomförts 2003, 2008 och 2014. Från Sverige rapporterades förra gången (2014) inte mindre än 135 000 ljungpipare och 94 000 tofsvipor.

Storspovar har tidigare inte ingått. Hur många individer av dessa arter finns i Sverige i oktober i år? Hjälp gärna till att ta reda på detta!

Samordnade inventeringar genomförs i flera länder och i många områden som normalt hyser större antal av arterna i fråga vid denna tid på året. Samtidigt samlas också spontant rapporterade uppgifter in. Därför uppmanas alla intresserade att rapportera de ljungpipare, tofsvipor och storspovar som ses under denna period.

Rapportera som vanligt i Artportalen och var gärna noga med att förse observationerna med så detaljerade uppgifter som möjligt om lokal, antal, datum och klockslag.

Om ni har frågor kontakta: martin.green@biol.lu.se

Stort tack på förhand och rapportera på!

You may also like

%d bloggare gillar detta: