Rapportera Mindre hackspett

by Mats Olsson

Under 2019 ska några av medlemmarna i VBOF delta i “Projekt Mindre hackspett”. 6 st rutor är utlagda av forskare från Ekologihuset i Lund och ska inventeras under våren och sommaren. Inventeringen delas in i två olika delar där den första går ut på att försöka konstatera om det finns mindre hackspett i rutan. Om vi hittar fåglar så ska vi försöka hålla koll på hur det resulterar med häckningen (under förutsättning att vi hittar själva reviret). Den andra delen är att göra en biotopinventering av reviret där vi ska beskriva hur skogen ser ut.

Här vill vi uppmana alla att rapportera Dina observationer av just mindre hackspett. Rapportera den på Artportalen eller så kan du skriva ett mail till mindre-hack-inventering@vbof.se och meddela Dina observationer. Här ska du uppge antal fåglar, ropande, trummande, boträd, lokal, datum för att vi ska ha så komplett information som möjligt.

TÄNK PÅ ATT INTE STÖRA VID FYND AV BOTRÄD!!! 

Att spela upp lätet med mobilen är inte lämpligt eftersom man stressar mindre hackspetten mer än andra fågelarter.

Har den minskat eller är det som tidigare? Nu under slutet av mars och under april så ropar och trummar den på morgonen och förmiddagen. Den håller gärna till i skog med fuktiga marker, inslag av olika ädellöv trädslag som befinner sig i stadiet med murknande ved. Den hugger nytt bohål varje år och har ett ingångshål som motsvarar en mes/flugsnapparholk.

You may also like

%d bloggare gillar detta: