Rapportera hackspettar och fiskgjusar!

by Mats Olsson

Vi har fått en önskan av Skogsstyrelsen att hjälpa till med att få en bättre bild av samtliga våra hackspettarter så vill VBOF att du som medlem rapporterar in häckningar. Det är boplatser, boträd med bohål som är det intressanta för då är det ofta en intressant biotop som finns runt häckplatsen. Alla hackspettar är av största intresse eftersom de skapar bohål i stammar som i sin tur gynnar våra hålhäckande arter.

Dagens skogsbruk är intensivt och för vi ornitologer kan hjälpa till med att markera ut boplatser/boträd så hjälper det till vid avverkningsanmälningar. Skogsstyrelsen får hela tiden in ansökningar om slutavverkningar men också ansökningar om gallringar i mer eller mindre känsliga områden. Skogsstyrelsen använder sig av Artportalen för att kontrollera ifall det finns hänsynskrävande arter i områden med ansökningar.

Samma sak gäller fiskgjuse som är betydligt färre i antal häckande par. Dessa är viktiga att de finns registrerade i Artportalen så att det inte kommer en avverkning som påverkar häckningen negativt.

Försök att markera så exakt det går på en karta för att boträdet/bohålet blir placerat rätt i kartmaterialet och rapporten. Om du tycker det är svårt så kontakta Mats med ett mail på adressen handpennan@gmail.com eller ring på 0760110369.

Allt som rapporteras behandlas så korrekt som det går och kommer inte att spridas.

Foto: Spillkråka – Bengt Petersson, större hackspett och mindre hackspett – Mats Olsson

You may also like

%d bloggare gillar detta: