Bestamningstipset Foto: Mats Olsson

Att bestämma en fågel till en specifik art är för många enkelt. Men att kunna se skillnad på en silvertärna och en fisktärna, en entita från en talltita är kanske inte så lätt. Dessa arter är det klassiska inom ornitologin att särskilja. Vi har en ambition att under Bestämningstipset hjälpa till med just tips som ska leda till en lättare och säkrare bestämning av olika fågelarter.

För att kunna fylla på denna kunskapskälla så krävs det bilder och text som är lätta att komma åt. Det är viktigt att alla hjälper till och fyller på denna bank med tips, bilder och text. Det innebär att vi kommer att fylla på allt eftersom.

Ett mycket bra sätt att lära sig och bestämma fågel är att skriva ner sina iaaktagelser direkt vid observationen, skissa och ta åt sig så mycket detaljer som möjligt. Vi uppfattar detaljer, färger och rörelsemönster på så många olika sätt. Ditt eget sätt är väldigt viktigt i sammanhanget.

Ett aktuellt ämne just nu är den uppdelning av gråtruten till 3 olika arter, gråtrut, kaspisk trut och medelhavstrut. Kunskapen om dessa arter är inte känd för väldigt många. Artiklar kommer allt eftersom och snart kommer fälthandböckerna vara anpassad och utökade med denna bestämnings-hjälp. Under tiden fyller vi på med färska bilder från hamnarna där dom oftast ses. Bra är att först lära sig bestämma gråtruten i sina olika åldrar och därefter ge sig på att lära sig kaspisk- och medelhavstrutens olika dräkter. Det är svårt men det går med mycket tid i fält, nogranna anteckningar, skisser och lusläsande av olika artiklar i VF m.fl. tidskrifter. Allra bäst är att skåda tillsammans med någon som behärskar denna konst att just bestämma de olika trutarterna.


Försök bestämma fåglarna som tycker att livet på en pinne är toppen eller att smyga bakom stolpen.
När du kommit på vad det är för en art så maila det till webbmaster.

 


Albinistiska fåglar

Det finns flera exemplar av fåglar som har avvikande dräkter. Allt som oftast rör det sig om olika former av albinism. Denna skatan fanns på Hanö och i Karlshamn finns en kråka med samma typ av albinism. Den kallas för partiell albinism.

Partiellt albinistisk skata (Pica pica) på Hanö.
Foto: Christian Persson


En trut i Näsviken, men vilken art?

Så här är det säkert för många skådare ute i fält. Man ser en fågel som kan ställa till det vid bestämningen. Att ta ett foto är givetvis en klar fördel, men många gånger får vi lita på kikaren och försöka att bestämma fågeln till en viss art. Det kan vara en liten sångare i ett buskage, en sjöfågel långt ute på havsytan, en rovfågel som kommer sträckande förbi eller rent av en stillasittande fågel. Nedanför har vi försökt bena upp problematiken med att särskilja de olika trutarterna. Där finns mycket att lära och framförallt att träna på!

Obest trut Näsviken,Karlshamn Obest trut 2 Nasviken, Karlshamn

Fotograferad i Näsviken, Karlshamn oktober 2005.
Foto: Rune Svensson


Trutar

Kaspisk trut med pilar Kaspisk trut. Foto: Jim Parkås
Att bestämma trutar är svårt! Men med en metodisk "väg" så faller de olika detaljerna på plats. Vid observationen så använd samma mönster i dina studier av detaljerna. Anteckna, rita/skissa så blir kunskapen mycket bättre och art- och åldersbestämningen mycket säkrare. De tre bilderna visar hur man kan med pilar notera de olika detaljerna. Det är kaspisk trut i alla tre fallen. Kaspisk trut med pilar3

Nedan har vi två bildmontage med gråtrut och kaspisk trut som är mycket lärorika. Gör dina egna anteckningar utifrån dessa bilder med tanke på de som skrevs ovan.

Gratrut pedagogisk bild
Gråtrut 1k.
Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut 1k. Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut 1k.
Foto: Stefan Magnsusson

Genom att dela in trutarna i rätt ordning och med bilder, bör det bli lite lättare att tränga in i denna "nya" bestämningsprobelmatik. Här finns ett antal bilder som visar på olika åldrar av silltrut, gråtrut, kaspisk trut, medelhavstrut, vittrut och havstrut. Bilderna är från dels västkusten, Skåne men framförallt från västblekinge där vi träffar på dom i vårt skådande.


Silltrut Larus f. fuscus

Silltrut 1k Nogersund Silltrut 1k Nogersund
Silltrut 1k i Nogersund.
Foto: Christian Persson
Silltrut 1k.
Foto: Christian Persson
Silltrut 1k Silltrut adult
Silltrut 1k.
Foto: Stefan Magnusson
Silltrut adult.
Foto: Stefan Magnusson
   

Gråtrut Larus a. argentatus

Gratrut Gratrut
  Gråtrut adult i vinterdräkt.
Foto: Jörgen Westergren.
Gratrut Gratrut
Gråtrut i 2:a vinterdräkt. Notera de nyruggade mantelfjädrarna.
Foto: Jörgen Westergren
.
Gråtrut.
Foto: Jörgen Westergren.
Gratrut i flykten Gratrut

Medelhavstrut Larus m. michahellis

Medelhavstrut Hällevik 9 september Medelhavstrut
   
Medelhavstrut Medelhavstrut
  Medelhavstrut (Michahellis) 1k (1:a vinter) Göteborgs fiskehamn i september 2003.
Foto: Jim Parkås.
Medelhavstrut Medelhavstrut

En lite mer "klassisk" ljus individ med rejäl näbb och fin huvudform och blåklocka (samt då också ruggande vinge). Fjäderteckning på mantel och vingar är lite "ny" (men varierar väl precis som hos alla andra trutar...).
Foto: Stefan Magnusson

Karaktärer FÖR:
Väl ruggad vinge (kan gråtrut ha ruggat så mycket på vingen första vintern?), typ "blåtira", grova nästan dubbla, ankarteckningar på manteln (med lite "guldton" som jag tycker man ser på en del michfoton). Tertialteckningen känns bra med smalt vitt begränsat till spetsen som dessutom är lite svagt "eklövstecknat". Fågeln var rätt ljus i grundfärgen (för en 1k-fågel). Stjärtband tydligt avsatt, mörkt och brett och vingundersidan helmörk.

Karaktärer MOT:
Näbben känns "klen". I övrigt inte frapperande långvingad eller långbent (skulle det funkt på en klen individ). Känns lite "gråtrutsklumpig" på något sätt. Lite "diffus" flankteckning. Yttre större täckarna känns inte "bandade".
Foto: Stefan Magnusson

Medelhavstrut  
Se ovan till höger.
Foto: Stefan Magnusson
 
Medelhavstrut 1k Medelhavstrut 1k
Medelhavstrut i Nogersunds hamn 17 augusti 2006.
Foto: Christian Persson
Medelhavstrut i Nogersunds hamn 17 augusti 2006.
Foto: Christian Persson

Kaspisk trut Larus cachinnans

Kaspisk trut på Kastellet, Karlshamn Kaspisk trut 1k Kastellet, Karlshamn
"Ett flertal positiva dräktdetaljer går ändå att se (trots avståndet), jizzen är typisk". Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut 1k Nogersund Foto: Fredrik Lennartsson Kaspisk trut 1k Nogersund Foto:Fredrik Lennartsson
Kaspisk trut 1k Nogersund Foto: Fredrik Lennartsson Kaspisk trut 1k i Nogersund. September 2006.
Foto: Fredrik Lennartsson

 
Kaspisk trut i Nogersund Kaspisk trut i Nogersund den 22 oktober 2005.
Foto: Christian Persson
 
Kaspisk trut 1k i Nogersund Kaspisk trut 1k i Nasviken
Kaspisk trut 1k i Nogersund 4 november 2005.
Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut 1k i Näsviken 1 november 2005.
Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut 1k i Nasviken Kaspisk trut
Kaspisk trut Kaspisk trut
Kaspisk trut 1k i Vägga fiskehamn. Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut Kaspisk trut
Kaspisk trut 1k i Vägga fiskehamn, Karlshamn.
Fågeln vingar sig och avslöjar mycket ljus vingundersida i kombination med ljusa axillarer (armhålor) vilket är en bra karaktär mot (1k!) gråtruts mörka vingundersidor!
Stjärten har ett väl avsatt mörkt ändband som i kombination med dåligt tecknad ljus över- och undergump ger lite "fjällvråksintryck" också detta en bra karaktär för kaspisk trut.

Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut 1k i Vägga fiskehamn, Karlshamn.
Kolla först "ansiktsuttrycket" hos truten. Ögat är litet och lite "mongolskt" mot gråtrut, hjässtoppen ligger bakom ögat (till skillnad mot över ögat hos gråtrut) och det skapar en "flack panna" ner mot jämnsmala näbben med parallella sidor och relativt klen "gonys-vinkel" (undernäbbens "krok") mot vad gråtrut har. Näbben känns också "lång och utdragen".
Men först och viktigt: Är det verkligen en 1k fågel?
Den (i det närmsta) helmörka näbb ger en indikation om att det verkligen är så, men man ser inte manteln/vingen på fågeln.
Ljust huvud och ljus buk där fläckningen är koncentrerad till flankerna, dåligt tecknade undre stjärttäckare verkar lovande om det verkligen är en 1k-fågel samt "plastrosa" ben avviker i färg mot unga gråtrutars "smutsrosa" bredvid. Men benen känns däremot inte så oproportionerligt långa som de ibland gör hos kaspisk trut.
Foto: Stefan Magnusson
Kasisk trut 1k Vägga fiskehamn, Karlshamn  
Kaspisk trut 1k i Vägga fiskehamn, Karlshamn
Åldern kan nu spikas till 1k pga de kvarsittande juvenila fjädrarna i vingen/manteln. Notera bland annat hopfällda vingens "spetsiga" flygfjädrar (till skillnad från äldre generationers mer rundade). Tertialer med mörka kärnor och med vitt begränsat till yttre delen är också en god indikation på kaspisk. Manteln avslöjar ett ganska stort antal nyinruggade fjädrar (grå med bruna band) som också detta talar för kaspisk vid denna tidpunkt (kaspisk trut ruggar tidigare än vår gråtrut).
Foto: Stefan Magnusson
 
Kaspisk trut 3k
Kaspisk trut
Kaspisk trut 2k Kaspisk trut 3k (2:a vinterdräkt) i Göteborg februari 2004.
Foto: Jim Parkås
Kaspisk trut Kaspisk trut 3k
Kaspisk trut 3k (2:a vinterdräkt) i Göteborg februari 2004.
Foto: Jim Parkås.

Bilden visar en väldigt välutvecklad 3k-fågel.
Foto: Stefan Magnusson

Kaspisk trut 4k i Nogersund Kaspisk trut adult + 2k
Kaspisk trut nästan adult 4k på Kråkenabben 25 september 2005. Foto: Christian Persson Kaspisk trut adult och 2k fågel. Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut adult Kaspisk trut ad
Kaspisk trut adult.
Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut adult vid båtbryggan i Karlshamns hamn.
Foto: Stefan Magnusson
Kaspisk trut ad Kaspisk trut ad
Den adulta fågeln - är det en kaspisk trut?
Foto: Stefan Magnusson
Fågeln är omdiskuterad! Hur ställer du dig till denna, är det en adult kaspisktrut eller vad är det? Foto: Stefan Mangusson
   
   
   
   

Vitvingad trut Larus glaucoides

Vitvingad trut 1k i Nogersund. Foto: Christian Persson Vitvingad trut 1k i Nogersund. Foto: Christian Person
Foto: Christian Persson Foto: Christian Persson
Vitvingad turt 1k i Nogersund. Foto: Christer Neideman Vitvingad trut 1k i Nogersund. Foto: Monica Malmberg
Foto: Christer Neideman Foto: Monica Malmberg
Vitvingad trut i Nogersund. Foto: Per Lagerås Vitvingad trut 1k i Nogersund. Foto: Per Lagerås
Foto: Per Lagerås Foto: Per Lagerås
Vitvingad trut 1k i Nogersund. Foto: Tony Svensson Vitvingad trut 1k i Nogersund. Foto: Tony Svensson
Foto: Tony Svensson Foto: Tony Svensson
   
   
   
   

Vittrut Larus h. hyperboreus

Vittrut i Nogersund Vittrut i Nogersund
Vittrut 2k, Nogersund januari 2005.
Foto: Jim Parkås.
Vittrut 2k, Nogersund januari
2005.
Foto: Jim Parkås.
Vittrut i Nogersund Vittrut i Nogersund

Vittrut 2k, Nogersund januari 2005.
Foto: Jim Parkås
.

Vittrut 2k, Nogersund januari 2005.
Hand-, arm- samt stjärtpennorna helt ljusa och ljusgenomsläppande. Näbben karaktäristisk.
Foto: Jörgen Westergren.
Vittrut i Nogersund Vittrut i Nogersund
Vittrut 2k, Nogersund januari 2005.
Foto: Jim Parkås.
Vittrut 2k, Nogersund januari 2005.
Foto: Jörgen Westergren.
Vittrut i Nogersund Vittrut i Nogersund. Foto: Jörgen Westergren
Vittrut 2k, Nogersund januari 2005
Foto: Jörgen Westergren.
Vittrut 2k, Nogersund januari 2005. Notera genomlysningen av hand-, arm- och stjärtpennorna.
Foto: Jörgen Westergren
.
Vittrut i Nogersund. Vittrut i Nogersund.
Vittrut 2k januari 2005.
Buken är fylligare än en gråtrut. Hela fågeln ger ett kraftigare intryck.
Foto: Jörgen Westergren.
Vittrut 2k, Nogersund januari 2005.
Notera den kraftiga kroppen som flyter "högt". Näbben har den typiska svarta näbbspetsen.
Foto: Jörgen Westergren.
Vittrut 3k Nogersund jan 2006 Vittrut 3k i Nogersund januari 2006.
Foto: Monica Malmberg

Havstrut Larus marinus

   
   
   
   
   


Trutar med karaktärerna markerade.

 

Kaspisk trut Foto: Jim Parkås Medelhavstrut. FOto: Jim Parkås
Kaspisk trut (Larus cachinnans)
Foto: Jim Parkås

1. Jämt mörka större täckare. Slitna större täckare med lite vitt ute i spetsarna.
2. Nyruggade mantelfjädrar till grå rygg.
3. Svag streckning i nacken som bildar en liten halsboa.
4. Litet "pepparkornöga".
5. Ljust huvud med runt fint huvud, flack panna, "snällt utseende".
6. Näbbens översida svag långböj som en "grön pist".
7. Under näbbens gonvinkel relativt rak, svag vinkel.
8. Tuggummifärgade långa ben. Tiban lång. 
 
Medelhavstrut (Larus michahellis)
Foto: Jim Parkås


1. Spetsiga handpennor - starkt slitna.
2. Tertialernas spetsar som även de är slitna, och utan något speciellt mönster.
3. Manteln speciellt teckand som avviker från övriga trutar.
4. Blåtira bakom ögat, kraftigast under och bakom ögat.
5. Kantigare huvud som bildar en trekant med näbben.
6. Kraftig svart näbb.
7. "Svart pist" i böjen på övernäbben.
8. Streckad halssida.
9. Täckarna är jämfärgade hos 1k.
10. Huvud och framförallt undersidan realativt vita.
11. Tuggummifärgade eller rosa ben.
12. Tiban lika lång som hos kaspisk trut.

Vilka arter är detta?

Titta på bilderna och försök bestäm arterna. Med hjälp av pilarna så kan du titta på flera detaljer som är till mycket stor hjälp vid bestämningen. På detta viset kan man träna upp sig i fältskådningen så att detaljerna kommer med vid alla observationer. Att var systematisk underlättar väldigt mycket. Arterna på bilden är inga ovanliga utan tvärtom mycket vanliga arter. Ofta vid observationer av vanliga arter "slarvar" vi på just den punkten att kolla detaljerna. Börja och träna på de allra vanligaste i din omgivning eller på din favoritlokal.

Skrattmås
Foto: Jörgen Westergren Foto: Mats Olsson

Foto: Bengt Pettersson  
Vilken art är detta?
Använd så många kriterier du kan för att komma rätt, bitop, storlek, karaktäristiska teckningar osv.

Foto: Mats Olsson
Vilken art är detta?

Gronbena Foto: Bengt Petersson
Bivrak Foto: Mats Olsson
Silvertarna Foto: Bengt Petersson
Kanadagas Foto: Mats Olsson
Vilken gas Foto: Mats Olsson
Sadesarla Foto: Mats Olsson
Ladusvala Foto: Mats Olsson
Svarthakad busk Foto: Mats Olsson
Agretthager Foto: Mats Olsson
Natthager Foto: Mats Olsson